Typ:     A- A A+

Dějiny

V Rudě nad řekou Rudou když se zastavíš,

Obdivuhodnou krásu kolem sebe uvidíš,

Husté okolní lesy, rozmanité stromy,

Cestu kolem vesnice a taškové střechy,

Domy s rozsvícenými okny a zámek v zahradě.

Tady je klašter řádu Cisterciáků,

Ve kterém velkou pozornost věnují knihovně,

Kde se mniši v modlitbě obracejí k Bohu.
 

Bogusz Zygmunt Stęczyński, báseň „Śląsk” 

 

V Ratibořské kotlině, na dolním toku řeky Rudy, se nachází malebná ves téhož názvu. Kdysi věhlasná v celé Evropě, později těžce poškozena válečnými událostmi, nyní opět probouzí zájem světa. Můžeme obdivovat původně cisterciácký klášter s goticko-barokním kostelem a pěkným anglickým parkem. V nejbližším okolí lze identifikovat četná místa, o kterých vyprávějí legendy rudského kraje. Park u cisterciáckého areálu kláštera a pozdějšího zámku v Rudách je součástí krajinného parku „Cisterciácké krajinné kompozice“ („Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”).
 

Obcí Rudy prochází Cesta polských husarů (Szlak Husarii Polskiej), Trasa technických památek (Szlak Zabytków Techniki), a také Cisterciácká stezka (Szlak Cysterski), která byla zřízena v rámci programu Evropských cest kultury.

 

Areál v Rudách vznikal od středověku. Počátek je spjat s opolsko-ratibořským knížetem Vladislavem (Władysławem), jeho manželkou Eufemií, a řádem Cisterciáků. V roce 1238 opaté z Mogiły a Sulejowa dostali od generální kapituly úkol vytyčit stavební plochu kláštera. Historikové se přou o datum založení kláštera. V písemných zdrojích (opat A. E. Pospel, J. Heyn) nalezneme data rok 1237 a rok 1238 (kdy byl zachráněn kníže Vladislav a konvent generální kapituly), část historiků ovšem popírá, že by řád mohl vzniknout v té době, a jako nejpravděpodobnější udává léta 1252 nebo 1258.

Dne 21 října 1258 na hradě v Ratiboři knížeVladislav III vydal zakládající listinu a udělil Cisterciákům právní a hospodářské privilegia.

Cisterciáckého Areálu Kláštera a Pozdějšího Zámku v Rudách
Cisterciáckého Areálu Kláštera a Pozdějšího Zámku v Rudách
Kníže Vladislav
Kníže Vladislav
Opat A. E. Pospel
Opat A. E. Pospel

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS