Typ:     A- A A+

Knížecí období

Po kasaci kláštera v roce 1810 proběhla aukce klášterního majetku a z klášterní knihovny byly odvezeny nejcennější knihy. O dva roky později klášterní majetek a půdu začal spravovat landgraf Hessen-Kassel, který ovšem v Rudách nikdy nežil.
 

Dalším vlastníkem bývalých klášterních držav se stal landgraf Viktor Amadeus von Hessen-Rotenburg. Obě jeho manželství byla bezdětná, proto také panství po jeho smrti v roce 1834 zdědil jeho synovec Viktor Hohenlohe-Waldenburg-Schilingfürst. Viktor obdržel od pruského císaře Viléma IV knížecí titul a právo nechat titulovat se von Ratibor. Rudy se staly sídlem prvního ratibořského knížete, (později celého rodu von Ratibor) a dědictví přecházelo vždy na prvorozeného syna. Druhým ratibořským knížetem se stal Viktor II Amadeus, narozený v roce 1847 v Rudách. Následující von Ratibor – Wiktor III August se stal knížetem v roce 1923. Jeho následníkem byl Viktor IV Albrecht, který ovšem zemřel v bitvě u Modlinu. Nakonec tedy v roce 1945 knížecí titul převzal jeho mladší bratr František I Albrecht.
 

Na území cisterciáckého opatství tzv. Knížecí období představuje něco málo přes sto let. V těch letech zemi spravoval převážně rod von Ratibor. Bývalý majetek a půda zůstal v rukou knížecícho rodu do roku 1945. V tom období se Rudy staly v celé Evropě věhlasným místem schůzek a setkání na nejvyšší úrovni, lovů a banketů za účasti mnohých pomazaných hlav.

Pohlednice (1904 - C.Matzek)
Pohlednice (1904 - C.Matzek)
Mapa (1938)
Mapa (1938)
 

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS