Typ:     A- A A+

Současnost

V zimě roku 1945 Rudá armáda vyrabovala a vypálila celý objekt. Stavební obnova a rekonstrukce interiérů byly dlouhé a mnohokrát přerušované. Existující fondy nedovolovaly důstojné restaurování, a tak majetek dříve velkolepý dál chátral. Teprve v roce 1998 byly uvolněny fondy pro Hlivické biskupství (Diecezja Gliwicka). Od té doby probíhají opravy. Postupně tak bude navrácen dávný dojem nádhery a kvetoucího hospodářství.
 

Díky fondům získaným z různých operačních programů můžeme zpřístupnit další části kláštera návštěvníkům.

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS