Typ:     A- A A+

Historie Obrazu

Podle legendy byl první obraz Panny Marie s dítětem darován cisterciákům v roce 1228. Jedná se o dar ratibořských knížat Kazimíra a Vladislava. Měla to být kopie obrazu Panny Marie "Salus Populi Romani", která se nachází v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě. Ovšem podle historiků obraz visící v Mariánské kapli pochází z XV. století. Existuje domněnka, že současný obraz by mohl být kopií původního daru knížat ze třináctého století. Navíc výzkumy ukázaly, že rudský obraz byl mnohokrát přemalován.


Na obraze je představena postava Panny Marie, která drží dítě v levé ruce a jejíž plášť je ozdoben zlatými hvězdami. V XVI. století byl obraz přemalován temperou a obohacen nápisem v dolní části obrazu. Další nezbytná opatření k záchraně musela být učiněna po devastujícím tažení švédských vojsk, kdy v poničeném obraze bylo třeba zakrýt velké nedostatky. Požár střechy kostela z roku 1723 opětovně poničil obraz a božské postavy obdržely nové, tentokrát olejové tváře a šaty. Obraz ještě dvakrát bojoval s ničivou silou času a živelných pohrom.

 

Intronizace obrazu proběhla v září roku 1991. Dne 17. června 1999 papež Jan Pavel II. vysvětil koruny obrazu, které o rok později slavnostně nasadil apoštolský nuncius arcibiskup Józef Kowalczyk. 


"Když nadejde poslední, nejsmutnější obraz smrti a Bůh bude konat spravedlnost pro celé lidstvo, pomni Matko Boží zadržet hněv, aby se Rudy mohly těšit z vytouženého pokoje.“
- Nápis na dolní straně obrazu, z XVI. století


Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS