Typ:     A- A A+

Kaple Panny Marie

Ve vrcholném období marianského kultu v Rudach, to znamená v letech 1723 - 26 byla ke kostelu přistavena kaple Panny Marie, významná památka slezského barokního umění. Kaple je vyzdobena mezi jinými impozantní freskou plnou historické a naboženské symboliky, sochami archandělů Michaela, Rafaela a Anděle Strážního a bohatou štukovou dekorací. Na bočních zdech kaple byly umístěny dvě velké malby: Zvěstování Panny Marie a Navštívění svaté Alžběty. Kaple je oddělena od kostela kutou mriží z XVII století. Právě tady se nahází rokokovo-klasicistický oltář a na jehož svatostánku zázračný obraz Pokory Panny Marie. S timto obrazem je spojovana skutečnost, že u požáru w roce 1945 Kaple Panny Marie zůstala nepoškozena.


 

"Tenhle zázračný obraz Požehnané Panny Marie, který neustavající ctí by měl byt zbožňován, obětovali fundatoři knížata Kazimierz a Władysław v roce 1228." - Nápis umístěny na severní zdi Marianské Kaple.

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS