Typ:     A- A A+

Krajinný park

Okolí Rud, to nejsou jen památky a historické perly regionu, ale také překrásné přírodní prostředí krajinného parku (Park Krajobrazowy) a přírodní rezervace (Rezerwat Przyrody). Milovnící přírody oceňují rozmanitost zdejší fauny a flory, a proto sem celoročně míří výpravy turistů, školních výletů a ekologů.
 

Rudy představují turistické a historické centrum krajinného parku „Cisterciácké krajinné kompozice“ ("Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"). Krajinný park zaujímá území od Odry přes město Orzesze až po řeku Bierawku. Vznikl v roce 1993. Jeho hlavním posláním je ochrana kulturního dědictví a přírody. Chráněny jsou lesní partie, louky, neobdělávaná půda s husou sítí vodních toků, rybníky a jiné krajinné prvky, z nichž mnohé zřídil a vystavěl před věky Řád cisterciáků. Zvláště důležitým důvodem vedoucím k vytvoření chráněné krajinné oblasti, byla ochrana ekokoridoru evropského významu, který tím, že spojuje povodí Wisły a Odry, umožňuje migraci mnoha rostlinných a živočišných druhů.
 

Do krajinného parku „Cisterciácké krajinné kompozice“ ("Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"), jejíž rozloha čítá více než 44 hektarů, byl zahrnut rovněž zámecký park vedle areálu kláštera a pozdějšího zámku v Rudách, jakož i přírodní rezervace „ Łężczok”. Jedná se o rozlohou největší chráněnou krajinnou oblast v Polsku.
 

V tomto parku se nachází 52 přírodních památek. Nalezneme zde rozmanité druhy rostlin, které jsou částečně nebo zcela chráněny. Bohatství flóry na území parku obohacuje přítomnost mnoha druhů plazů, hadů, ptáků a savců zapsaných do „Polské červené knihy ohrožených druhů“. Unikátním jevem jsou různé typy dun, vypovídajících o orkánech, které se těmito místy v minulosti prohnaly.

 

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS