Typ:     A- A A+

Kult Panny Marie

Všechny cisterciácké kostely byly zasvěceny Nejsvětější Panně Marii Nanebevzaté. Svatyně při opatství v Rudách se rovněž stala kultovním místem Panny Marie, a to již ve XIII. století. K obrazu Panny Marie Rudské směřovaly četné poutě z celého Slezska, Malopolska, ba dokonce z Moravy a Čech. Vrcholné období kultu Panny Marie v opatství nastalo v XVII. století, kdy do Rud přicházelo největší množství poutníků. Tehdy byla ke klášternímu kostelu přistavěna Mariánská kaple, vyznačená pro obraz Panny Marie. Po sekularizaci majetku cisterciáků světskou státní mocí kult Panny Marie téměř zanikl.
 

Oživení kultu Panny Marie Rudské nastává v roce 1974, kdy byl kostel v Rudách vyhlášen Svatyní svatého roku. Do Svatostánku opět začali hojně přicházet poutníci. Dnes obraz Pokorné Matky Boží shromažďuje stále se rozrůstající počet věřících, kteří ji chtějí uctít a požádat o požehnání.


„ Nad Rudami, Matko,
Plášť z hvězd rozprostíráš,
žehnáš zemi,
dobro v lidech podporuješ. (…) „
Ukázka. „ Píseň k Panně Marii Rudské – Pokorné”

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS