Typ:     A- A A+

Naučné stezky

Ekologicky přínosné „Staré koryto řeky u kláštera v Rudách“

Mimořádné přírodní hodnoty areálu lze také najít v biotopu „Staré koryto řeky u kláštera ve Velkých Rudách“, jehož cílem je zachování přírodních, vědeckých, didaktických a krajinných hodnot vodního ekosystému svýskytem v regionu vzácných, již mizejících druhů rostlin. Územím biotopu vede naučná stezka, která formou informačních tabulí přibližuje dějiny místa a podrobnosti týkající se chráněných rostlin.
 

 

Naučné stezky

Bohatství území kolem Rud bylo zpřístupněno formou mnoha cest a tras uspořádaných jako naučné stezky. V zámeckém parku v Rudách byla vytyčena dendrologická stezka s názvem „Obrazy malované stromy“ („Obrazy malowane drzewami“), faunistická stezka s názvem „Hmyz“ („Owady“), a faunisticko-floristická stezka „Čtyři roční období – podzim“ (Cztery pory roku – jesień“). Na rekreačním území na západ od opatství byla vytvořena didaktická ministezka prezentující přírodní a kulturní hodnoty ekotopu v území „Staré koryto řeky u kláštera ve Velkých Rudách“. Pod opatstvím začíná naučná stezka pro cyklisty vedoucí přes spáleniště, vedle pozorovatelny Borowiec a obětiště "Panenské hroby" (“Dziewcze groby”) a Orłowiec. Jedná se o jednu z modernějších stezek slezského vojvodství se vzdělávacím významem. Na šestnácti kilmetrech trasy je umístěno 35 naučných tabulí informujících jak o cisteriáckých tradicích, tak o přírodních hodnotách okolí. Centrálním bodem stezky je „Třída v přírodě“ („Zielona klasa“), nacházející se ve 2/3 délky stezky, do které se vejde 30-40 osob. Organizované skupiny se mohou zúčastnit přednášek vedených lesní správou v rámci lesního vzdělávání společnosti.

 

Naučné stezky najdeme také na území rezervace „Lężczok“. První z nich umožňuje pozorovat vodní ekosystém rybníků Brzeziniok a Grabowiec, druhou tvoří alej památných stromů. Na další lze pozorovat luční ekosystém rezervace. Čtvrtá stezka představuje lužní a mokřadovou část rezervace, pátá pak upozorňuje na vodní rostliny rybníků Velký salm a Severní Babiczok a na lokality výskytu čápa černého a orla mořského. Poslední stezkou je vodní ekosystém rybníku Jižní Babiczok s hnízdišti ptáků, mj. racka chechtavého.Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS