Typ:     A- A A+

Bazilika Minor

Součástí areálu zámku a cisterciáckého kláštera je jedna z nejcennějších architektonických památek hlivické diecéze – goticko-barokní kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie z roku 1303 (Bazilika minor) - od 1995 roku diecézní svatyně Matky Boží Rudzké (Diecezjalne Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej). V současnosti jsou podnikány kroky nutné k zapsání objektu na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO. Kostel, stejně jako samotný klášter, prošel během uplynulých sedmi století mnoha změnami. Původně jej vystavěli v gotickém slohu. Tři lodi s křížovo-žebrovou klenbou stály na půdorysu latinského kříže. Kostel tehdy neměl věž. Dovnitř věřící vcházeli portálem tvořeným románským lomeným obloukem.
 

V XVII století byla postavena nová sakristie a v letech 1723-1726 kaple Nejsvětější Panny Marie. Později byl interiér ještě dekorován bohatou barokní štukovou výzdobou a štukaturou. Barokní Mariánská kaple s obrazem Matky Boží Rudské (Matka Boska Rudzka), s nímž se pojí mnohá dobrodiní a zázraky, má vysokou uměleckou hodnotu. V kapli nalezneme překrásné polychromie a štukovou výzdobu. Sochy opolsko – ratibořských knížatVladislava a Kazimíra, a také štukové sochy archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela a Anděla Strážného, které udělal Jan Schubert s Lipníka nad Bečvou. Nad okny visí erby – vlevo opata zakladatele Józefa II, vpravo řádu Cisterciáků.
 

Při obnově po ničivém požáru, který způsobila Rudá armáda, (oheň zničil všechny hlavní stavební prvky kostela) bylo rozhodnuto znovu vystavět kostel v původním gotickém slohu. Postupně byl restaurován v letech 1989-1992. Obnovili mariánskou kapli a fresky v kopuli kaple sv. Kříže. Zde jsou umístěny dvě desky s náhrobním nápisem – dřevěná knížete Vladislava z roku 1680, a kamenná s basreliéfem představujícím opata Andrzeje Emanuela Pospela. Za pozornost stojí plastiky Jana Melchiora Österreicha, které spodobňují Aarona, Mojžíše, Jana Evangelistu (sv. Josefa) a Zmrtvýchvstalého Krista.

 

Méně se ví, že v kostele jsou umístěny relikvie sv. Valentýna a relikvie sv. Kříže. V kostelní předsíni, pod níž je krypta ratibořských knížat rodu Hohenlohe-Schilillingsfürst, si můžeme prohlédnout krásný litinový sarkofág knížete Viktora a jeho manželky z XIX. století.
 

Na stráži kostela jsou postavy čtyřech svatých, umístěné na dvoupodlažní fasádě budovy (Michael, Florian, Benedikt a Bernard).
Bazilika Minor
Bazilika Minor
Kaple Panny Marie
Kaple Panny Marie
Bazilika Minor (interiér)
Bazilika Minor (interiér)

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS