Typ:     A- A A+

Areál zámku a cisterciáckého kláštera

Areál staveb tvoří bývalý klášter Cisterciáků, který byl přestavěn na knížecí palác, a cisterciácký kostel – dnes farní kostel.

 

Klášter měl před zrušením v XIII. století za sebou téměř šest století trvání. Bohužel četné přestavby vedly nakonec k téměř úplné ztrátě středověkého stylu. První komplexní přestavba kláštera proběhla v XVII. století za opata Andrzeje Pospela. Tehdy zednický mistr Melchior Werner z Nysy řídil výstavbu sídla opatství na sever od kláštera.
 

Epochu dalších změn započal rok 1834, kdy se po rozpuštění řádu majetek kláštera ocitl v rukou knížete Viktora Hohenhlohe-Waldenburg-Schilillingsfürst. Klášter začal být přestavován na šlechtické sídlo. Hospodářské budovy byly zničeny, byl vysazen anglický park.

 

1945 rok – požár založený vojáky Rudé armády zničil knížecí rezidenci. Budovy bývalého kláštera ležely v troskách celá léta a teprve v 70-tých letech XX. století byly zahájeny opravy. Do roku 1986 byly v části kláštera odstraněny sutiny a tato část byla rekonstruována. V roce 1995 bylo renovováno hlavní průčelí.

Sluší se poznamenat, že teprve potom, co opatství začala spravovat Hlivická diecéze (od roku 1998), stavební práce nabraly tempo. V objektu vzniklo Diecézní středisko sjednocení a vzdělávání (Diecezjalny Ośrodek Formacyjno – Edukacyjny).

V dnešních dnech stavby bývalého kláštera a pozdějšího zámku získávají svůj dávný lesk. Některé místnosti juž plní úlohu výstavních síní a koncerních sálů.

 

Z těch objektů, které pamatují založení kláštera se dochovalo několik prvků:
 

- hospodářská budova stojící naproti průčelí klášterního kostela; byl přestaven v roce 1950

- budova u vjezdu do areálu – v současnosti fara

- zeď směřující podél příjezdového stromořadí ke kostelu.

- Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1724.

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS