Typ:     A- A A+

Stanice úzkorozchodné železnice

Rudami a okolím prochází turistická trasa technických památek. Patří mezi ně historická stanice úzkorozchodné železnice z přelomu XIX. a XX. století.

 

Trať vznikala postupně a v roce 1899 byl dokončen první úsek vedoucí z Hlivic do Nieborowic. Další úsek, spojující Hlivice s 51 km vzdálenou Ratiboří, byl zprovozněn v roce 1903. Stanice v Rudách byla největší na trati a plnila funkci strojové stanice. V té době se po trati přepravovali cestující i náklad. Bohužel nádražní budova nepřečkala válku. Ani z původní trati se mnoho nezachovalo. Dnes je provozuschopný a využívaný pouze krátký úsek Stanica - Paproć.
 

V remíze stanice mohou návštěvníci shlédnout mnoho exponátů, které restauroval a udržuje spolek péče o železniční památky (Towarzystwo Służby Ochrony Zabytków Kolei). Ten má na starost nádraží i trať. V železničním muzeu nalezneme motorové a parní lokomotivy, osobní i nákladní železniční vozy. Pro nejmladší představuje atrakci už samotná jízda otevřenými vagónky úzkokolejkou z Rud do Paproće nebo jízda drezínou.


Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS