Typ:     A- A A+

Přírodní památky

V tomto parku můžeme najít 52 přírodních památek. Nejznámější je dub "Cisterciák" (Dąb "Cysters"), v tomto parku je to nejstarší dub letní (Quercus robur) s výškou 32 m, o obvodu 720 cm – nachází se východně od presbytáře kostela. K dalším patří např. jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa drobnolistá (Tilia cordata), platan javorolistý (Platanus x aceroflia). Za prohlídku stojí také duby Jana Pawla II a Benedikta.

 

Dub "Cisterciák"
Dub
Jasan Ztepilý
Jasan Ztepilý
Lípa Drobnolistá
Lípa Drobnolistá
Platan Javorolistý
Platan Javorolistý
Dub Benedikta
Dub Benedikta
Dub Jana Pawla II
Dub Jana Pawla II

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS