Typ:     A- A A+

Vítáme v Rudach

Cysterskie a Książęce Rudy jsou neobyčejným místem. Jedná se o oblíbené místo odpočinku, procházek, cyklostezek... Četné poklady architektury, malířství a sochařství jsou obklopeny pěkným parkem a hustými okolními lesy.

Pobyt zde přináší nejen kontakt s přírodou, odpočinek pro oči, relaxování a uklidnění, ale také možnost "dotknout" dějin. Nalezneme zde mnoho artefaktů živoucí historie nebo přírody, které představují názornou lekci nutící k zamyšlení. Každý si najde a odnese něco pro sebe: milovníci přírody, stoupenci ekologie, pro které hodnotou je sama příroda, rozjímání v krajině. Velký význam má možnost kontaktu s vysokým uměním a kulturou: architekturou, malířstvím, sochařstvím a hudbou–jsou zde pořádány i koncerty i výstavy.

Rudy jsou poutním místem.
Nalezneme zde obraz pokorné Matky Boží Rudské (obraz Matki Boskiej Rudzkiej Pokornej), se kterým se pojí mnohá dobrodiní. Obraz má prvky byzantské ikony. Namalovali jej temperou na dřevěné desce. Dále Relikvie sv.Kříže. Ne každý ví, že se zde nacházejí také Relikvie sv. Valentýna. Pobyt v Rudách skýtá četné estetické zážitky mnoha druhů.


Srdečně zveme k návštěvě mj. těchto objektů: Svatyně pokorné Matky Boží (Bazilika minor) - Sanktuarium MB Pokornej (Bazylika Mniejsza), Starého opatství – pozdějšího knížecího sídla. Krásného zámeckého parku s malebně umístěnými rybníky:

  • Parkový rybník (Staw Parkowy) (severně od zámku) má hráz se stromořadím Aleja Klodwiga (Alej Chlodvíka), v níž zasluhuje pozornost zděná neogotická kaple.
  • východně od architektonického komplexu nalezneme v současnosti zarotlý Švýcarský rybník s Ostrovem Vůní (Staw Szwajcarski z Wyspą Zapachów), kde na jaře obdivuhodně voní azalky.
  • Peickerův rybník (Staw Peickera) (jihovýchodně od zámku). Osu výhledu na Peickerův rybník uzavírá zahradníkův domek.

Východně od kostelního presbytáře roste rozložitý Dub Cisterciák (Dąb Cysters). Na západní straně areálu roste památkově chráněná lípa drobnolistá (Tilia cordata), a pod ní stojí kaplička sv.Jana Nepomuckého.

Obzvlášť zajímavý je pohled z vyhlídky na dolním toku řeky na zrychlující a zpomalující proud na jezu. Za vidění stojí i dvouúrovňové křížení vodních toků. Doporučujeme návštěvníkům dále historicky cennou budovu fary (Plebania), mariánský sloup (Kolumna Maryjna), Rogerův malý špitál (Szpitalik Rogera), sídlo Pošty (Siedziba Poczty). Zajímavá je rovněž socha sv. Jana Nepomuckého na ulici Świętojańské, kterou zhotovil Johann Melchior Österreich. Datováno k roku 1734, což potvrzuje chronostich na podstavci. Muzeum úzkorozchodné železnice je skutečnou atrakcí. Osobní doprava turistů zavedena do stanic a zastávek do místnosti Stanica, Paproć a Stodoły.

Najde se i něco pro romantiky. "Princeznino kamenné srdce" (“Kamienne serce księżniczki”) ,"Ostrov vůní" (“Wyspa zapachów”) ,"Lavička zamilovaných" (“Ławka Zakochanych”), legendou opředené "Panenské hroby" (“Dziewcze groby”), obětiště "Orlov" (“Orłów”), "Buk". Představivost probouzí tajemné místo schůzek svobodných zednářů nedaleko Buku, u"Černé louže" (“Czarna Kałuża”), a mnoho dalších míst opředených tajemstvím. Rudy, to je neobyčejné, zajímavé, kouzelné zakoutí, poklad, který čeká na své objevení.

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS