Typ:     A- A A+

Zámecký park

Byl vysazen na místě dřívějších cisterciáckých zahrad. Původně byl tvořen viridáriem (geometrická klášterní zahrada pro odpočinek) a regulovaným břehem řeky Rudy, na němž stál mlýn. V XVII století byly řekou napájené chovné rybníky přeměněny na krajinotvorné. Zároveň se začalo se systematickým komponováním parku tím, že se vysadila stromořadí, vytvořily se divoké promenády. Po zrušení kláštera úřední mocí nadešlo období dalších změn, od pěstování hospodářských plodin se zcela přešlo k okrasným rostlinám a zvětšila se parková výsadba. Zámečtí páni vytvořili asi 100 hektarový park na úkor některých rybníků a močálů, které nechali vysušit a přeměnit. Knížecí zahradníci, nejprve Ruhmer a později Peicker, obohatili park o četné exotické stromya skupiny křoví.
 

Charakter a uspořádání parku se v zásadě nezměnilo od XIX. století. Tehdy byla dokončena kompozice anglického krajinářského parku s cestami, výsadbou a se stromořadími. Kompoziční osy od oněch časů tvoří pět paprskovitě se rozbíhajících výhledových os.
 

Park byl krášlen a doplňován o novou výsadbu do roku 1945, kdy podlehl devastaci. V současnosti je klášter - zámek obklopen parkem nejvíce od východu, severu a západu.

Od východu k zámku přiléhá velký vnitřek parku, který má nepravidelný tvar. Jeho hranice tvoří linie strarého listnatého lesa, který obsahuje mj. jednotlivé exempláře dubu bílého (Quercus alba) a vymírajícího druhu „Fastigiata”, dále kanadská borovice ( Tsuga canadensis), stříbrný smrk (Picea pungens), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera), či javor stříbřitý (Acer saccharinum). Nejznámnější je ovšem zdejší dub letní (Quercus robur) „Cysters”.

 

Z vnitřku parku vybíhají dvě osy – jedna skýtá výhled na bývalý Švýcarský rybník se slavnými azalkami, a druhá na Peickerův rybník porostlý stulíky. Výhledovou osu ukončuje zahradnický domek a vedle rostoucí dřevnatá magnolie.
 

Části parku nacházející se dál od zámku tvoří uzavřené skupiny starých stromů, v nichž jsou zastoupeny zejména duby letní, tři druhy borovice a jilmy.
 

Aleje vedou od volných a světlých prostor parku přes uzavřené formace stromů, na nichž je patrné, že byly vytvořeny lidskou rukou, až k území s přirozeným a lesním charakterem. Osy alejí tak uspořádávají prostor. Čím dál od zámku, tím méně je prostor uspořádaný, a tím připomíná přirozený les. Přechod v lesní komplex je plynulý.
 

zámeckém parku se nachází kolem 20 stromů, které se staly přírodní památkou, roste tady 70 druhů exotických stromů a keřů, mimo jiné javor stříbřitý (Acer saccharinum), rododendron fialový (Rhododendron), pamodřín čínský (Pseudolarix kaempferi) nebo cypříšek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera) a navíc 46 druhů tuzemských stromů a keřů – duby, buky, jasany a javory. Za zmínku stojí skutečnost, že několik desítek exemplářů na území parku zde roste více než 150 let. Rudy jsou také vhodným místem pro milovníky hmyzu. V XIX století prováděl na území Rud své výzkumy slavný muž se zálibou v entomologii a etnografii, povoláním lékař – Julius Roger – objevitel přibližně 400 druhů brouků.

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS