Typ:     A- A A+

Papežské duby

Historie papežských dubů sahá do roku 2004, kdy byla do Vatikánu přivezena semena nejstaršího v Polsku rostoucího dubu letního (Quercus robur) nazývaného „Chrobry”. Po požehnání Janem Pavlem II. byla semena přivezena zpět do Polska. Zároveň obdržela certifikát a osvědčení o původu. V lesní školce v Nędzy, nedaleko Rud, bylo zahájeno pěstování stromků. 514 „dětí” Chrobrego bylo označeno příslušným certifikátem s pořadovým číslem a rozděleno mezi školy, semináře a svatyně v celém Polsku. Všechny sazenice jsou označovány jako papežské duby. Během jejich výsadby se konají slavnosti, kterých se účastní představitelé církve a zástupci místních úřadů. Papežské duby rostou také na území parku.

 

Projekt s finanční podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámce programu Podnikání a inovace.

Všechna práva vyhrazena - Info Kiosk Rudy © 2011
Generální dodavatel: PRB ERBUD

Projekt a provedení:
Děkujeme za spolupráci: CREDITS