Czcionka:     A- A A+

Wybierz język:

Kaplica Matki Bożej

W szczytowym momencie kultu maryjnego w Rudach, który przypadł na lata 1723-1726, do nawy kościoła dobudowana została kaplica Matki Bożej. Jest to wyjątkowa pamiątka śląskiej sztuki barokowej. Ozdobiona między innymi imponującym freskiem o symbolice zarówno religijnej jak i historycznej, posągami archaniołów: Gabriela, Michała i Rafała oraz Anioła Stróża, a także bogatą dekoracją stiukową. Na bocznych ścianach kaplicy, zawieszone zostały dwa duże obrazy: Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, oraz Nawiedzenie św. Elżbiety. Od kościoła oddziela kaplicę kuta krata z XVII wieku. Tutaj znajduje się rokokowo-klasycystyczny ołtarz, nad tabernakulum którego oglądać możemy słynący łaskami obraz Matki Bożej Pokornej. To jemu przypisuje się między innymi fakt, że w pożarze 1945 r. kaplica Matki Bożej Rudzkiej została nienaruszona.

 

"Ten obdarzony łaskami obraz Błogosławionej Maryi nieprzerwaną czcią mający być uwielbiany najjaśniejsi fundatorzy Kazimierz i Władysław ofiarowali w 1228 r." - Inskrypcja umieszczona na północnej ścianie Kaplicy Mariackiej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Info Kiosk Rudy © 2011
Generalny wykonawca robót: PRB ERBUD

Projekt i wykonanie:
Dziękujemy za współpracę: CREDITS