Czcionka:     A- A A+

Wybierz język:

Kult Maryjny

Wszystkie kościoły cysterskie poświęcone były Najświętszej Maryi Pannie Wniebowziętej. Świątynia przy opactwie w Rudach również stała się miejscem kultu maryjnego już w XIII wieku. Do obrazu Matki Bożej Rudzkiej przybywały liczne pielgrzymki z całego Śląska, Małopolski, a nawet z Moraw i Czech. Okres szczytowy kultu maryjnego w opactwie nastąpił w XVII w., kiedy to ściągała do Rud największa liczba pielgrzymów, a do kościoła przyklasztornego dobudowano kaplicę Maryjną, przeznaczoną specjalnie dla obrazu Matki Bożej. Po sekularyzacji majątku cystersów przez władze świeckie, kult maryjny niemal zupełnie zanikł.

Ożywienie kultu Matki Bożej Rudzkiej rozpoczęło się dopiero od 1974 r., gdy Kościół w Rudach został ogłoszony Sanktuarium Roku Świętego. Do Sanktuarium znowu zaczęli przybywać licznie pielgrzymi. Dzisiaj obraz Matki Bożej Pokornej gromadzi wciąż zwiększającą się liczbę wiernych, chcących złożyć jej szacunek i prosić o błogosławieństwo.

„Nad Rudami, Matko,
z gwiazd płaszcz rozpościerasz,
błogosławisz ziemi,
dobro w ludziach wspierasz. (…) „ 
Fragment „Pieśń do Matki Bożej Rudzkiej-Pokornej”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Info Kiosk Rudy © 2011
Generalny wykonawca robót: PRB ERBUD

Projekt i wykonanie:
Dziękujemy za współpracę: CREDITS