Czcionka:     A- A A+

Wybierz język:

Park krajobrazowy

Okolice Rud Wielkich to nie tylko zabytkowe perełki regionu, ale również przepiękne tereny Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Przyrody. Różnorodność fauny i flory tych terenów stanowi niezwykłą atrakcję dla wielbicieli przyrody i niemal przez cały rok ściągają w te rejony grupy turystów, ekologów i wycieczek szkolnych. Rudy są również turystycznym i historycznym centrum Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

Park, obejmujący tereny od Odry poprzez Orzesze i rzekę Bierawkę, został utworzony w 1993 r. w celu ochrony kulturowego dziedzictwa i ochrony przyrody. Ochronie podlegają tutaj połacie lasów, łąki i nieużytki z gęstą siecią rzeczną a także stawy rybne i elementy przestrzenne związane z cysterską działalnością na tym terenie. Szczególnym jednak powodem utworzenia Parku, była konieczność ochrony korytarza ekologicznego o znaczeniu europejskim, który łącząc dorzecza Wisły i Odry, umożliwia migrację wielu gatunkom zwierząt.

W obrębie ponad 44 hektarowego Parku znalazły się zarówno przypałacowy park leżący bezpośrednio przy kompleksie klasztorno-pałacowym w Rudach, jak i Rezerwat przyrody „Łężczok”. Jest to największy, pod względem powierzchni, park krajobrazowy w Polsce.

W tutejszym Parku Krajobrazowym znajdują się 52 pomniki przyrody. Występuje tu bogata kolekcja roślin objętych całkowitą lub częściową ochroną. Bogactwo flory na terenie Parku wzbogaca obecność wielu gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków wpisanych do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, uznawanych za zagrożone. Na terenie Parku unikatowym zjawiskiem jest kilkanaście typów wydm, świadczących o szalejących w przeszłości huraganach.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Info Kiosk Rudy © 2011
Generalny wykonawca robót: PRB ERBUD

Projekt i wykonanie:
Dziękujemy za współpracę: CREDITS