Czcionka:     A- A A+

Wybierz język:

Rys historyczny

„W Rudzie nad rzeką Rudą zatrzymując kroki,
Piękne miejsce uderza nas swymi widoki,
Przedstawiające swoje drzewa rozmaite,
Za którymi są mury dachówką pokryte,
Świecące mnóstwem okien – i wieżą ozdobne,
A do zamku w ogrodzie zupełnie podobne.
Tu jest klasztor Cystersów, w którym życie trawią,
Czytaniem ksiąg poważnych przyjemnie się bawią
I wspominają w modłach swych księcia z Opola […] „

Bogusz Zygmunt Stęczyński, poemat „Śląsk”

W Kotlinie Raciborskiej, w dolnym brzegu rzeki Rudy, leży urokliwa wieś o tej samej nazwie. Niegdyś słynna na całą Europę, zniszczona działaniami wojennymi, teraz na nowo zaczyna cieszyć się zainteresowaniem. Dzisiaj można podziwiać tu pocysterski klasztor z gotycko-barokowym kościołem i pięknym angielskim parkiem, a w najbliższej okolicy odnaleźć miejsca opisywane w legendach ziem rudzkich. Park wokół pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach stanowi część Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

Przez wieś Rudy przechodzi Szlak Husarii Polskiej, Szlak Zabytków Techniki oraz, utworzony w ramach programu Europejskich Dróg Kulturowych, Szlak Cysterski.

Historia powstania kompleksu w Rudach sięga czasów średniowiecznych. Związana jest z księciem opolsko–raciborskim Władysławem, jego żoną Eufemią oraz z zakonem Cystersów. W 1238 r. opaci z Mogiły i Sulejowa dostali od Kapituły Generalnej cystersów zlecenie na wytyczenie terenu pod nowy klasztor. Istnieje wiele sporów historycznych na tle określenia dokładnej daty powstania klasztoru. Literatura źródłowa (opat A. E. Pospel, J. Heyn) podaje daty 1237 r. i 1238 r. (czyli daty ocalenia księcia Władysława oraz konwentu kapituły generalnej), część historyków jednak neguje możliwość powstania zakonu w tym czasie, a jako daty najbardziej prawdopodobne podaje rok 1252 lub 1258.

Dnia 21 października 1258 r. na zamku w Raciborzu, Książę Władysław III wydał dokument fundacyjny i nadał cystersom przywileje prawne i gospodarcze.
Pocysterski Zespoł Klasztorno-Pałacowy w Rudach
Pocysterski Zespoł Klasztorno-Pałacowy w Rudach
Książę Władysław
Książę Władysław
Opat Andrzej Emanuel Pospel
Opat Andrzej Emanuel Pospel

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Info Kiosk Rudy © 2011
Generalny wykonawca robót: PRB ERBUD

Projekt i wykonanie:
Dziękujemy za współpracę: CREDITS